פחד

במבט ראשון היה נראה לי שאין באשה הזאת פחדים כלל
אבל כנראה שבאמת, יש לה פחדים, רק שונים מאלו שלי.
כל כך הרבה אני שומעת מהסביבה שאני כזאת בחורה אמיצה
אבל אני עשיתי כבר את הדברים ההם שהפחידו אותי
אז עכשיו
עכשיו הם לא מפחידים,
כבר לא
מפחידים.
רגע…
אז אולי אני בעצם
ממש כמו האשה הזאת?