6.7.14

מתוך המקום הזה של הקושי בתוך גופי
שוחה אני מתוך חריץ קטן שנפתח לארץ התקווה
אני פורצת את החריץ שנפתח
, ושוחה
שוחה בלי הפסקה
לא במים
, דווקא באוויר,
ומתוך הקושי אני פורצת אל השמחה
אל התקווה
אל ההגשמה והאושר
, המעוף
אל היכולת לראות את כל מה שעולה
, בלי להדחיק
אל היכולת להיות אמיצה ויצירתית וגם יצרית
אל היכולת להיות חזקה
, חזקה ויציבה
כמו עץ
אני פורצת את הפתח
, שוחה עפה רוקדת דרכו
אל מקום מואר
, עם אנרגיה בלי לאות
ואני שמחה
ושלמה
למרות המציאות
ואני פרפר שעף באוויר