שחרור \ תא מת

הבנתי שזהו.
אני שמה
גבול

אתה תא מת
זאת האמת
אתה תא מת
כמו שיערה סוררת על העור
לא בתוכי
לא כל כך נראה
אתה תא מת
הזיה מהממת
אתה תא מת
תא מת
זאת האמת
תודה
חיוך
הקלה
זאת האמת
תודה