הגוף שלי הוא רק שלי

כולם קיבלו במתנה גוף
כולן קיבלו במתנה גוף
רק לעצמם
רק לעצמן
והגוף הזה
הוא שלי,
רק שלי
רק רק לעצמי
על הגוף שלי
אני היחידה שמחליטה
אם מי מה כמה איך יתקרבו
אני היחידה שמחליטה